ที่ล้างเหยือกตีฟองนมแบบฝังเคาน์เตอร์ (Pitcher Rinser)