ขวดทำวิปครีม DEidealidea 1 ลิตร ฝาปิดสีขาว 1610-294