จำหน่ายเครื่องปิดฝากระป๋อง, เครื่องบรรจุกระป๋อง และรับบรรจุกระป๋อง